Besiktning

 

En stor del av bränderna i småhus är relaterade till eldstäder och rökkanaler därför är det viktigt att dessa är i ett gott skick.
 
De vanligaste besiktningarna vi utför är:
 
Ny och Ombyggnation
 
Om man installerar nytt eller gör en väsentlig förändring av en rökkanal eller eldstad då skall man alltid göra en bygganmälan och en besiktning efteråt
 
Överlåtelse/husköp/försäljning
 
Om man köper en fastighet då har man undersökningsplikt vilket innebär att man skall genomföra de besiktningar och kontroller som behövs.
 
Undersökningar:
 
Kontroller och rådgivning före installation av en eldstad, tex för att försöka lokalisera lämplig kanal i en befintlig murstock. Även lokalisering av ventilationskanaler i murstockar.
 
En viktig sak att notera: Den obligatoriska Brandskyddskontrollen som vi utför är inte det samma som ovanstående besiktningar, den syftar enbart till att finna skador och tecken på brandfarligheter, och protokollet får inte innehålla andra upplysningar. Den innefattar en kamerainspektion av rökkanalen och inte röktryckprovning/läckagemätning vilket innebär att små sprickor i tex bjälklag ofta inte är möjliga att se.
 
Vill man veta tätheten på rökkanalen vilket är viktigt inte minst i gamla bjälklagsgenomförningar med sågspån intill murstocken då måste man utföra en röktryckprovning/läckagemätning.
 
Bland det viktigaste att tänka på vid eldning är att elda med sunt förnuft, i Braskaminer lokaleldstäder max 2-3 kg ved per timma och att låta anläggningen få svalna av mellan eldningscyklerna, följ eldningsinstruktionerna ni fått till er eldstad
 
Vill ni boka besiktning ring: 035-210297

Kontakta ossRing eller maila oss!

7-15, lunch 12-13
Telefon: 035-210297 
Adress: Industrivägen 17
302 41 Halmstad
 
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.