Halmstad

Priser & Taxor

Priserna för sotning och Brandskyddskontroll beslutas av Kommunen i en Kommunal taxa.

En viktig förutsättning för att ordinarie pris skall gälla är att fastighetsägaren lämnar tillträde den dag och tid som sotningen är planerad, kan man inte vara hemma eller inte har möjlighet att på annat sätt lämna tillträde tex med hjälp av grannar, lämna nyckel med mera så går det normalt att boka om tiden men man får då räkna med en högre kostnad enligt taxan på grund av den extra restiden och administrationen.

Priset består av två delar en grundavgift och en objektsavgift, i grundavgiften ingår kostnader för genomsnittlig restid, bilar, porto, telefoner, administration med mera. I taxan för Brandskyddskontroll är grundavgiften inbakad i objektspriset

I objektsavgiften ingår en genomsnittlig kostnad för att sota objektet samt för utrustning, verktyg med mera 

Vi på Halmstads Sotningsväsende följer det sotningsindex som den kommunala taxan följer och den uppdateras en gång om året  (normalt mellan april och juli) indexet beslutas centralt av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund och baseras på avtalsenliga löner samt konsumentprisindex.

Aktuell sotningstaxa finner du normalt sett på kommunens hemsida.

 

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

035-210297

kl. 7-15, Lunch 12-13

halmstad@sotare.com

Adress: Industrivägen 17
302 41 Halmstad