Halmstad

Svar till oroliga kunder.

Sedan 2004 kan man ansöka om att använda den sotare man själv önskar. Kommunen påverkar våra kunder att välja deras sotare från Gösab hemmahörande i Partille utanför Göteborg.

Vill du behåll din vanliga sotare som arbetar, bor och betalar skatt i Halmstad då slänger du brevet du fått.

Skicka inte in brevet för då väljer du bort oss. 

 

Se bilaga ” Kommunens utskick

Det enkla svaret på vad du skall göra med det brevet du fått av kommunen är, släng det. Kommunen vill att du går tillbaka till deras ”Göteborgssotare”, mitt råd är att slänga det om du vill behålla Halmstads Sotningsväsende 

Vi kämpar hårt och har kämpat hårt för att överleva och behålla våra medarbetare Jörgen, Bengt, Tony, Roger, Bengt Åke, vi har glädjande nog över 9000 kunder som ansökt om dispens  att  fortsätta använda oss.

Detta trots att kommunen skickar ut ett brev till alla som sökt dispens där de enligt mångas uppfattning på ett hotfullt sätt försöker gynna GÖSAB gentemot oss så att kunderna skall avsäga sig sin ansökan att använda Halmstads Sotningsväsende    

Korruption kan enligt ordboken vara när någon använder sin maktposition inom stat eller kommun för att gynna sig själv eller annan part på tredje parts bekostnad. Min åsikt är att detta utskicket gynnar GÖSAB på vår bekostnad då ca 500 kunder efter att fått utskicket valt att återgå till kommunen, ett utskick man inte någonsin tidigare skickat trots att liknande dispenser sökts i över 7 år. Kommunen hävdar att det är för att informera som brevet sänds ut men all nödvändig information finns redan på den ansökan som kunderna skrivit på, mer information är inte nödvändig enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Jag vill inte med detta påstå att det är medveten korruption för det har jag svårt tro men är förvånad att man inte från kommunens sida har förstått hur det uppfattas och faktum är att vi har fått hundratals samtal från fastighetsägare som säger sig känna att kommunen vill påverka dem att återgå till deras sotare vilket kommunen bevisligen lyckats med i ca 500 fall.

När dispens söks skall Räddningstjänstens försäkra sig om sotningen kan utföras på ett ”ur brandskyddssynpunkt säkert sätt”, inget mer.

Som fastighetsägare är man alltid huvudansvarig för sitt eget brandskydd men om du överlåter sotningen till oss då tar vi över ansvaret för att det sotas på samma sätt vi gör när kommunen tidigare delegerade det ansvaret på oss. 

  Halmstads Sotningsväsende har utfört sotning i Halmstad sedan 1957. Vi har flera medarbetare med över 30 år som sotare i kommunen, de är våra medarbetare och tänker fortsätta vara det. 

  Mvh Dick Hålldén, sotare Halmstad

  KONTAKTA OSS

  Ring eller maila oss!

  Telefon:

  035-210297

  kl. 7-15, Lunch 12-13

  halmstad@sotare.com

  Adress: Industrivägen 17
  302 41 Halmstad