Hylte

Imkanal-fläkt

När Lagen om Skydd mot olyckor trädde i kraft försvann Kommunens skyldighet att utföra den brandförebyggande rensningen av imkanaler och spisfläktar i enfamiljshus, i restauranger och större kök finns kravet kvar.

Tanken var att ansvaret för den brandförebyggande rensningen av imkanaler i småhus kan vila på fastighetsägaren och skall utföras vid behov, vilket även följer lagens övriga intentioner om att ge den enskilde fastighetsägaren ett större ansvar för sitt brandskydd.

Många fastighetsägare beställer denna tjänst av oss och ofta i samband med rensning av husets övriga ventilationskanaler.

Kontakta oss gärna för en offert.

tel 0372-83203 ljungby@sotare.com

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

 

 

0325-70050

kl. 7-15, Lunch 12-13

hylte@sotare.com

 

 

Adress: Adress: Box 3
514 21 Hylte
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid