Tranemo

Välkommen till Tranemo Sotning

Skorstensfejare i samhällets tjänst sedan 500 år

Sotning och Brandskyddskontroll är och har varit ett verktyg för  att förebygga
en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.
Vi är Auktoriserade och medlemmar av Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.

Sotning och Brandskyddskontroll är ett verktyg för samhället att förebygga en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.

Vårt mål är att vara en pålitlig och kunnig leverantör av Skorstensbesiktning, Brandskyddskontroll, sotning, Ventilationsrengörning och obligatorisk ventilationskontroll, (OVK)

Vi registrerar personuppgifter enligt Lagen om Skydd mot olyckor.

Vill ni boka om tid via hemsidan gå in under ”Boka om tid” annars ring oss.

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

0325-70050

kl. 7-15, Lunch 12-13

tranemo@sotare.com

Adress: Adress: Box 3
514 21 Tranemo
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid