Besök gärna vår
faktabank:
sotarentipsar.se

I samhällets tjänst sedan 500 år

sotning och Brandskyddskontroll är och har varit ett verktyg för samhället att förebygga
en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.
Vi är Auktoriserade och medlemmar av Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Vi är en pålitlig och kunnig leverantör av Skorstensbesiktning, Brandskyddskontroll och sotning.

Vi finns i följande kommuner:
Falkenberg, Varberg, Halmstad, Mark, Tranemo, Ljungby, Hylte, Göteborg, Kungsbacka

Längre svarstider än normalt

På grund av de höga energipriserna har vi ett stort tryck på telefon och mail och därför har vi längre svarstider än normalt.

Välkommen till

Vi är ett är ett sotningsföretag som varit verksamma sedan 1995 och vi har kontor i Halmstad, Varberg, Falkenberg, Mark och på Skårsgatan i Göteborg.

Vi är  kommunens delegerade leverantör av sotning och Brandskyddskontroll i Ljungby, Varberg, Falkenberg, Mark och Tranemo, i Halmstad utför vi Sotning på över 8000 fastighetsägares uppdrag.

I Göteborg och övriga kommuner utför vi även installationsbesiktningar och undersökningar av rökkanaler samt eldstäder. Vi har OVK behöriget för att utföra obligatorisk ventilationskontroll av ventilationssystem som vi även rengör.

Vill ni kontakta oss för att boka tid, se nedan.

Kontaktuppgifter
Vill ni boka om tid via hemsidan gå in under ”Boka om tid” annars kontakta oss via telefon.

Göteborg

031-3809110, goteborg@sotare.com

Halmstad

Varberg

0340-10085, varberg@sotare.com

Ljungby

Kungsbacka

Falkenberg

Mark

0320-14050, mark@sotare.com

Tranemo

Kontakta oss

Ring eller maila oss!