Halmstad

Halmstads Sotningsväsende ditt lokala alternativ

Vill du ansöka om att använda oss som din sotare klicka här nedan och skriv ut ansökan, för mer information läs ”Välj sotare information” 

Välkommen till Halmstads sotningsväsende 

Skorstensfejare i samhällets tjänst sedan 500 år

Sotning och Brandskyddskontroll är och har varit ett verktyg för  att förebygga

en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.

Vi utför Sotning och Besiktning av skorstenar och eldstäder i Halmstads Kommun.

Sotning och Brandskyddskontroll är ett verktyg för samhället att förebygga en av de vanligaste brandorsakerna i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.

Vårt mål är att vara en pålitlig och kunnig leverantör av Skorstensbesiktning, sotning, Ventilationsrengörning och obligatorisk ventilationskontroll, (OVK)

Vi registrerar personuppgifter enligt Lagen om Skydd mot olyckor.

Vill ni boka om tid via hemsidan gå in under ”Boka om tid” annars ring oss.

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

035-210297

kl. 7-15, Lunch 12-13

halmstad@sotare.com

Adress: Industrivägen 17
302 41 Halmstad