Hylte

Imkanal-fläkt

När Lagen om Skydd mot olyckor trädde i kraft försvann Kommunens skyldighet att utföra den brandförebyggande rensningen av imkanaler och spisfläktar i enfamiljshus, i restauranger och större kök finns kravet kvar.

Tanken var att ansvaret för den brandförebyggande rensningen av imkanaler i småhus kan vila på fastighetsägaren och skall utföras vid behov, vilket även följer lagens övriga intentioner om att ge den enskilde fastighetsägaren ett större ansvar för sitt brandskydd.

Många fastighetsägare beställer denna tjänst av oss och ofta i samband med rensning av husets övriga ventilationskanaler.

Kontakta oss gärna för en offert.

tel 0372-83203 ljungby@sotare.com

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

Adress: Industrivägen 17
302 41 HALMSTAD