Hylte

Inför besöket

Vid sotning Brandskyddskontroll eller besiktning är det viktigt att godkända takskyddsanordningar finns, fastsatt takstege och glidskydd vid takfoten, och att de gångvägar som leder fram till stegar och pannrum är skottade och sandade/isfria, markstege skall finnas i anslutning till uppstigningsstället

De vanligaste olyckorna vi drabbats av de senaste åren har varit halkolyckor på grund av isiga trappor och gångvägar.

I pannrum skall det finnas ett obrännbart kärl med lock, ett sådant kärl får aldrig ställas på ett träbjälklag eller annat brännbart material då aska kan innehålla glöd under lång tid.

Vid besiktning och Brandskyddskontroll är det viktigt att alla utrymmen där rökkanalen passerar, även garderober och liknande är tillgängliga och att rökkanalen/skorstenen är åtkomlig för besiktning.

Det är alltid bra att skydda golvet på vägen mellan ytterdörren och eldstaden samt även golvet runt eldstaden tex genom att lägga ut tidningar.

Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut i luften framförallt när man sotar skorstenen men även då man öppnar luckor för att få ut sotet därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning särskilt om de är placerade nära eldstaden.

Har ni svårt att ta emot oss på utsatt tid kan ni boka om tiden mot en kostnad, se under boka om tid, annars hör med grannar om hjälp eller om ni på annat sätt kan anordna tillträde.

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

Adress: Industrivägen 17
302 41 HALMSTAD