Kungsbacka

Boka om tid

Om ni vill boka om tiden läs igenom och kontakta därefter kontoret via telefon.

En sotning kan normalt inte avbokas bara ombokas eftersom det är obligatoriskt enligt Lagen om skydd mot olyckor

Eldstäder som inte används alls kan man välja att ställa av för sotning. Vill man i framtiden ställa på dom igen, får man höra av sig för sotning och brandskyddskontroll. Man kan också välja att bara ha brandskyddskontroll.

För att priserna för sotning skall bli så låga som möjligt är det beslutat att Sotaren skall planera/avisera tid för utförandet så att det kan utföras så effektivt som möjligt vilket innebär att man sotar hus i geografisk ordning för att förkorta restider, det kallas radbandsprincipen.

Ordinarie taxor baserar sig på ovanstående förutsättning och för att detta skall fungera behöver fastighetsägare lämna tillträde på aviserad tid, vi har full förståelse för att många har svårt att lämna tillträde av olika skäl tex eget arbete, semester med mera men vi brukar försöka erbjuda andra möjligheter utan att debitera för den mertid det kostar oss tex en annan tid på samma dag eller en mer specificerad tid men även dagen före eller efter, vi kan också hämta/lämna nyckel hos någon bekant/granne men dessa erbjudanden förutsätter att inte resvägen eller merarbetet i tid blir för lång. I normalfallet blir det inte det men vi förbehåller oss rätten att avgöra när så är fallet.

För mer information läs kommunens Sotningstaxa 

Vi försöker självklart att tillämpa taxan på ett serviceinriktat sätt därför debiterar vi (läs ovan) inte alltid de kostnader vi har rätt till, om man tex kan ta en annan tid samma dag eller dagen före/efter när vi är i närområdet då bjuder vi normalt på den merkostnad i arbetstid det innebär för oss såvida inte resvägen är för lång, vi förbehåller oss rätten att avgöra när så är fallet.

  1. Tiderna är ombokningsbara mellan 07:00-15:00, Senare tider är också möjliga men medför normalt övertidsarbete och betydlig högre kostnad.
  2. Vid ombokning måste vi kontrollera med sotaren att det är möjligt för honom att klara av ändringen, oftast är det därför bäst att ni kontaktar oss och får mobilnumret till sotaren för att med honom bestämma ny tid.

Om vi efter två försök inte lämnats tillträde övergår ärendet till Räddningsnämnden för vidare hantering. Merkostnaden debiteras fastighetsägaren.

Enligt avtalet med Kommunen gäller inte, förestående resa, eget arbete, pågående städning eller förestående helgtid som särskilt skäl för att ändring av tid utan extra kostnad.

Många kunder som har svårt att vara hemma tar hjälp av grannar eller ordnar med att någon annan passar huset, vill ni få en mer preciserad tid löser vi normalt det utan extra kostnad.

På varje avisering kommer ni få en kod till att via webben gå in på en bokningsportal och där kunna boka om er sotningstid inom portalens givna ramar men som beskrivits ovan är en personlig telefonkontakt alltid att föredra då vi den vägen kan erbjuda en betydligt bredare service

Telefon 0300-39250,