Kungsbacka

Regler & Lagar

Sotning är enligt Lagen om skydd mot olyckor Kommunernas och samhällets verktyg för att förebygga den vanligast förekommande branden i småhus, brand orsakad av eldstad eller rökkanal.

Vi skorstensfejare på Kungsbacka sotningsdistrikt utför sotningsuppdraget åt kommunen och uppdraget är upphandlat i Konkurrens, uppdraget utförs i entreprenadform och priserna följer en taxa som Kommunen beslutat.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket) har utgett föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) om sotning som alla Kommuner är skyldiga att följa. I Kungsbacka utförs brandskyddskontroll av RSGBG

 

Här nedan kan du se de frister (intervall) som gäller för din anläggning.

h