Ljungby

Besiktning

En stor del av bränderna i småhus är relaterade till eldstäder och rökkanaler därför är det viktigt att dessa är i ett gott skick.

De vanligaste besiktningarna vi utför är:

Ny och Ombyggnation
Om man installerar nytt eller gör en väsentlig förändring av en rökkanal eller eldstad då skall man alltid göra en bygganmälan och en besiktning efteråt

Överlåtelse/husköp/försäljning
Om man köper en fastighet då har man undersökningsplikt vilket innebär att man skall genomföra de besiktningar och kontroller som behövs.

Undersökningar:
Kontroller och rådgivning före installation av en eldstad, tex för att försöka lokalisera lämplig kanal i en befintlig murstock. Även lokalisering av ventilationskanaler i murstockar.

En viktig sak att notera: Den obligatoriska Brandskyddskontrollen som vi utför är inte det samma som ovanstående besiktningar, den syftar enbart till att finna skador och tecken på brandfarligheter, och protokollet får inte innehålla andra upplysningar. Den innefattar en kamerainspektion av rökkanalen och inte röktryckprovning/läckagemätning vilket innebär att små sprickor i tex bjälklag ofta inte är möjliga att se.

Vill man veta tätheten på rökkanalen vilket är viktigt inte minst i gamla bjälklagsgenomförningar med sågspån intill murstocken då måste man utföra en röktryckprovning/läckagemätning.

Bland det viktigaste att tänka på vid eldning är att elda med sunt förnuft, i Braskaminer lokaleldstäder max 2-3 kg ved per timma och att låta anläggningen få svalna av mellan eldningscyklerna, följ eldningsinstruktionerna ni fått till er eldstad

Vill ni boka besiktning ring: 0767-600387 eller 0372-83203

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Adress: Adress: Kånnavägen 3 A
341 31 LJUNGBY

Vill ni boka om tid eller avboka ser vi gärna att ni ringer eftersom det normalt medför högre pris att för er med ombokning och sotning kan heller inte i normala fall avbokas då det är obligatoriskt, läs mer under "boka om tid"