Tranemo

Besiktning

En stor del av bränderna i småhus är relaterade till eldstäder och rökkanaler därför är det viktigt att dessa är i ett gott skick.

De vanligaste besiktningarna vi utför är:

Ny och Ombyggnation
Om man installerar nytt eller gör en väsentlig förändring av en rökkanal eller eldstad då skall man alltid göra en bygganmälan och en besiktning efteråt

Överlåtelse/husköp/försäljning
Om man köper en fastighet då har man undersökningsplikt vilket innebär att man skall genomföra de besiktningar och kontroller som behövs.

Undersökningar:
Kontroller och rådgivning före installation av en eldstad, tex för att försöka lokalisera lämplig kanal i en befintlig murstock. Även lokalisering av ventilationskanaler i murstockar.

En viktig sak att notera: Den obligatoriska Brandskyddskontrollen som vi utför är inte det samma som ovanstående besiktningar, den syftar enbart till att finna skador och tecken på brandfarligheter, och protokollet får inte innehålla andra upplysningar. Den innefattar en kamerainspektion av rökkanalen och inte röktryckprovning/läckagemätning vilket innebär att små sprickor i tex bjälklag ofta inte är möjliga att se.

Vill man veta tätheten på rökkanalen vilket är viktigt inte minst i gamla bjälklagsgenomförningar med sågspån intill murstocken då måste man utföra en röktryckprovning/läckagemätning.

Bland det viktigaste att tänka på vid eldning är att elda med sunt förnuft, i Braskaminer lokaleldstäder max 2-3 kg ved per timma och att låta anläggningen få svalna av mellan eldningscyklerna, följ eldningsinstruktionerna ni fått till er eldstad

Telefon 0325-70050 mån-fre 07.00-15.00 rast 12-13.00

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

0325-70050

kl. 7-15, Lunch 12-13

tranemo@sotare.com

Adress: Adress: Box 3
514 21 Tranemo
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid