Tranemo

Inför besöket

De vanligaste olyckorna vi sotare drabbas av är halkolyckor på grund av isiga trappor och gångvägar.

Så för vår säkerhets skull ska det vid sotning, brandskyddskontroll eller besiktning finnas godkända takskyddsanordningar, fastsatt takstege och glidskydd vid takfoten. Och inte minst ska att de gångvägar som leder fram till stegar och pannrum vara skottade/sandade/isfria. Markstege ska finnas i anslutning till uppstigningsstället.

 

I pannrummet

I pannrummet ska det finnas ett obrännbart kärl med lock. Aska kan innehålla glöd under lång tid, så ställ aldrig det kärlet på ett träbjälklag eller annat brännbart material.

 

Vid besiktning

Vid besiktning och brandskyddskontroll är det viktigt att alla utrymmen där rökkanalen passerar, även garderober och liknande, är tillgängliga och att rökkanalen/skorstenen är åtkomlig.

Det är alltid bra att skydda golvet på vägen mellan ytterdörren och eldstaden, liksom golvet runt eldstaden. Lägg till exempel ut tidningar.

 

Skydda möbler och inredning

Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut i luften. Framförallt när man sotar skorstenen, men även när man öppnar luckor för att få ut sotet. Därför är det viktigt att i förväg skydda möbler och inredning. Särskilt om de är placerade nära eldstaden.

 

Kan du inte vara hemma?

Har du svårt att ta emot oss på utsatt tid kan du boka om mot en kostnad. Hör annars med grannar om hjälp eller tänk på annat sätt du kan ordna tillträde för oss. Lägga ut en nyckel?

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

0325-70050

kl. 7-15, Lunch 12-13

tranemo@sotare.com

Adress: Adress: Box 3
514 21 Tranemo
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid