Tranemo

Ventilation

De flesta ventilations system försämras på grund av försmutsning och därför finns det ett stort behov av rengörning rensning.

De flesta ventilations system är vid nybyggnation inställda med ett miniflöde som bygglagstiftningen reglerar för att man skall ha frisk luft och en bra inomhusmiljö, detta flöde har systemet när det är nytt men så fort det börjar försmutsas då minskar flödet och inomhusluften blir sämre med ökad risk för fuktskador och allergiframkallande partiklar i luften.

Enligt en undersökning på KTH är det inte ovanligt att flödena minskar med så mycket som 30 % på 3 år.

I en fastighet med frånluftsvärmepump, som många enfamiljshus har idag, minskar effekten på återvinningen i värmepumpen då frånluftsflödena blir sämre. Vi rekommenderar att rensning utförs med mellan 3-6 års intervall.

Vi utför även OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) som är krav på nybyggda enfamiljshus och med återkommande intervall även i flerfamiljshus.

Kontakta oss för en offert om ni är intresserade av att få dessa arbeten utförda i er fastighet.

Telefon 0325-70050 mån-fre 07.00-15.00 rast 12-13.00

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

0325-70050

kl. 7-15, Lunch 12-13

tranemo@sotare.com

Adress: Adress: Box 3
514 21 Tranemo
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid