Varberg

Imkanal-fläkt

Imkanal är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Den leder bort fett och ånga som uppstår vid matlagningen. Om inte den rengörs regelbundet så kan fett lätt fastna i kanalen och brand uppstå.

Många fastighetsägare beställer imkanalrensning av oss, och ofta i samband med rensning av husets övriga ventilationskanaler. Kontakta oss gärna för en offert.

Men när Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft försvann kommunens skyldighet att utföra den brandförebyggande rensningen av imkanaler och spisfläktar i enfamiljshus. I restauranger och större kök finns kravet kvar.

Tanken var att ansvaret för den brandförebyggande rensningen av imkanaler i småhus kan vila på fastighetsägaren och utföras själv vid behov. Vilket även följer lagens övriga intentioner om att ge den enskilde fastighetsägaren ett större ansvar för sitt brandskydd.

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

0340-10085

kl. 7-15, Lunch 12-13

varberg@sotare.com

 Adress: Egnahemsgatan 11A
432 42 Varberg

Obs! Ombokning av tid görs via telefon